We gebruiken cookies, om uw shoppingbelevenis te verbeteren. Als u verder op onze website bezig bent, geeft u toestemming voor het gebruik.     OK
Wereldwijde verzending
90 dagen recht op teruggave
Verzending binnen 24 uur
Sneller gaat het niet!
Zonder risico & gemakkelijke
Betaling
Veilig & Beschermd
veilig winkelen

Bescherming van de privacy

Verklaring inzake de bescherming van de privacy
Wij verheugen ons over uw interesse voor onze website. De bescherming van uw private levenssfeer is zeer belangrijk voor ons. Hier beneden vindt u uitvoerige informatie over de omgang met uw gegevens.


Opslag van toegangsgegevens in server-logfiles
U kunt onze websites bezoeken zonder uw persoonsgegevens bekend te maken. Wij slaan alleen toegangsgegevens in zogenaamde server-logfiles op, bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, datum en tijdstip van de oproep, doorgestuurde datahoeveelheid en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd om een storingsvrij bedrijf van de website mogelijk te maken en ons aanbod te verbeteren, en verwijst in geen enkel geval naar uw persoon.


Opslag en gebruik van gegevens om contracten af te wikkelen en een klantenaccount te openen
Wij slaan persoonsgegevens op wanneer u ons deze in het kader van uw bestelling, bij een contactopname met u (bijv. per contactformulier of e-mail) of bij het openen van een klantenaccount vrijwillig meedeelt. Welke gegevens opgeslagen worden vindt u in de ingaveformulieren. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens om contracten af te wikkelen en uw aanvragen te bewerken. Na de volledige afwikkeling van het contract of na het schrappen van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, op voorwaarde dat u niet uitdrukkelijk ingestemd hebt om uw gegevens verder te gebruiken of wij ons een gebruik van de data voorbehouden dat deze beperkingen overschrijdt, wettelijk toegelaten is en waarover wij u hier informeren. Het schrappen van uw klantenaccount is op elk gewenst ogenblik mogelijk en kan hetzij door een bericht aan de beneden beschreven contactmogelijkheid hetzij via een daarvoor voorziene functie in de klantenaccount gebeuren.


Doorgeven van gegevens door de vervulling van het contract
Voor de vervulling van het contract geven wij uw gegevens (naam, postadres, e-mail) aan de met de levering belaste verzendingsonderneming door. Voor de afwikkeling van betalingen geven wij de hiervoor noodzakelijke betaalgegevens aan de met de betaling belaste kredietinstelling en c.q. door ons belaste betalingsdienstverlener door resp. aan de door u in het bestelproces gekozen betalingsdienst.


Gebruik van gegevens bij aanmelding voor de e-mail nieuwsbrief
Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken wij hiervoor noodzakelijke of apart door u meegedeelde gegevens om u onze e-mail nieuwsbrief regelmatig toe te sturen. De afmelding van de nieuwsbrief is steeds mogelijk en kan hetzij door een bericht aan de beneden beschreven contactmogelijkheid hetzij via een daarvoor voorziene functie in de nieuwsbrief gebeuren.


Gebruik van gegevens voor postreclame en uw herroepingsrecht
Verder behouden wij ons het recht voor uw voor- en familienaam, uw postadres en – voor zover wij deze bijkomende gegevens tijdens de contractuele relatie met u ontvangen hebben – uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- en zakennaam in samengevatte lijsten op te slaan en voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. U kunt de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden steeds herroepen door een bericht naar de beneden beschreven contactmogelijkheid te sturen.


Gebruik van cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager opgeslagen worden. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus wanneer u uw browser sluit, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw gegevensdrager en maken het ons mogelijk u bij het volgende bezoek te herkennen (langdurige cookies). U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het zetten van cookies geïnformeerd wordt en dat u voor elk geval apart kunt beslissen of u de cookies al dan niet accepteert of de acceptatie voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Bij niet-acceptatie van cookies is het mogelijk dat onze website niet volledig werkt.


Gebruik van Google Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysdienst van Google Inc. (www.google.com). Google Analytics gebruikt zgn. „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. In het geval dat de IP-anonymisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen binnen de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte eerst afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. De IP-anonymisering op deze website is geactiveerd. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten ten opzichte van de beheerder van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies voorkomen door de juiste instelling van uw browsersoftware te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookies gemaakte en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klicken, om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw gegevensdrager opgeslagen. Wist u uw cookies, moet u opnieuw op deze link klikken.


Gebruik van social plugins zoals Facebook, Google+, Twitter bij de aanwending van „2-kliks-oplossing“
Wij gebruiken op onze website zogenaamde social plugins („Plugins“) van zowel de sociale netwerken Facebook en Google+ als de microblogging-dienst Twitter. Deze diensten worden van de bedrijven Facebook Inc., Google Inc. en Twitter Inc. („Aanbieders“) aangeboden. Facebook wordt uitgeoefend door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook). Een overzicht van de plugins van Facebook en hun uiterlijk vindt u onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Google+ wordt uitgeoefend door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS („Google“). Een overzicht van de plugins van Facebook en hun uiterlijk vindt u onder https://developers.google.com/+/web/
Twitter wordt uitgeoefend door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Een overzicht van de plugins van Facebook en hun uiterlijk vindt u onder https://twitter.com/about/resources/buttons

Om de bescherming van uw gegevens tijdens het bezoek op ons website te verhogen, zijn de plugins met behulp van de zogenaamde „2-kliks-oplossing“ in de pagina geïntegreerd. Deze betrokkenheid garandeert dat tijdens de oproep van een pagina op onze website die zulke plugins beinhoudt nogal geen contact met de servers van Facebook, Google of Twitter wordt opgenomen. Indien u plugins activeert en ermee uw toestemming tot gegevensoverdracht geeft, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van Google, Facebook of Twitter tot stand. De inhoud van de plugin wordt door de erbij horende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gestuurd en op deze manier in de webpagina verwerkt. Door deze koppeling van de plugins ontvangt de aanbieder de informatie dat uw browser de betreffende pagina op onze website heeft opgevraagd, ook als u geen profiel bij de erbij horende aanbieter heeft of op dat moment niet bij bent ingelogd. Deze informatie (waaronder uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van een aanbieder in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Bij een interactie met de plug-ins, bijv. indien u van de „like“- „+1“- of „twitteren“- button gebruik maakt, wordt deze informatie vanaf uw browser direct naar de aanbieder doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het sociaal netwerk resp. op uw Twitter-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van gegevens door de aanbieders alsmede voor uw hiermee verband houdende rechten en instellingsopties inzake uw privacybescherming verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieders.

Aanwijzingen van privacybescherming van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Aanwijzingen van privacybescherming van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Aanwijzingen van privacybescherming van Twitter: https://twitter.com/privacy


Herinnering met betrekking tot beoordeling per e-mail
Wanneer u in verband met of na een bestelling ons uw expliciete toestemming door de activatie van een daartoe strekkend checkbox of van een hiervoor voorzien button geeft, dan behouden wij ons het recht voor uw e-mail adres voor een herinnering te gebruiken. Deze ontvangt de herinnering om in ons ingezet beoordelingssysteem een beoordeling van uw bestelling te geven. Deze toestemming kan altijd door een bericht aan de beneden beschreven contactmogelijkheid worden herroepen.


Informatierecht en contactmogelijkheid
U heeft recht op gratis informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, alsook recht op correctie, blokkering of schrapping van deze gegevens. Bij vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens en over informatie, rechtzetting, afsluitung of wissen van gegevens alsook herroeping van eventueel verstrekte toestemmingen of verzet tegen het gebruik van bepaalde gegevens verzoeken wij u direct via de gegevens in ons impressum contact met ons op te nemen.


Gratis bescherming van de privacy werd met behulp van Trusted Shops de juridisch tekstschrijver, in samenwerking met de advocaten Wilde Beuger Solmecke opgesteld.